https://psychologiemustek.cz/wp-content/uploads/2020/08/Daniela-Kmetonyová.jpeg

Ing. Daniela Kmetonyová

Tel.: +420 775 043 575

E-mail: daniela@kmetony.com

Specializace: Individuální terapie, rodinná terapie

Poskytuji jednorázové poradenství a terapie ve formě dlouhodobější práce s klientem. To co člověka trápí vnímám jako vnitřní kompas pro oblasti, které umožňují člověku růst a lépe poznávat sama sebe.

Nabízím také online terapii.

 

Můj profil na znamylekar.cz

Vzdělání

– PVŠPS ( Pražská vysoká škola psychosociálních studií ) – Psychoterapeutická fakulta
– Supervize (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)
– Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (Doc. Oldřich Čálek, MUDr. Zuzana Pinďáková)
– Psychologie a sociologie v řízení firmy, VŠE Praha

Kurzy

– Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie ( Workshop so Sally Potter, MSc, M.A.)
– Práce s tělem v psychoterapii (Eva Havrdova a Saša Heidlerová)
– Gestalt terapie (Mgr. Ula Hajna)
– Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb (PhDr. Ludvík Běťák)

– Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc i léčbu (Mgr. Jan Kulhánek)

Ceník

Terapie

60 min.

1.000,- Kč

Částku uhradíte v hotovosti na konci každého sezení.