https://psychologiemustek.cz/wp-content/uploads/2020/05/img-2.jpg

Mgr. Tadeáš Samuel Zborník

Tel.: +420 776 123 447

E-mail: psychologie.mustek@gmail.com

Specializace: psychologické a psychoterapeutické poradenství

O mně

Jsem komunikativní člověk s pozitivním přístupem k druhým. Přijímám každého člověka v jeho individualitě. Rád se vzdělávám a získávám nové poznatky a zkušenosti. Jsem schopen vést jednotlivce k otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možnostech smysluplného života i skupinu v otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání. Snažím se o živou účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho je i můj zájem o hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci a setkání s léčebnými a dalšími vlivy psychoterapie, možnostmi i mezemi, psychosomatickými souvislostmi, vhledem a porozuměním osobní psychopatologii i patologii v lidských společenstvích. Jsem absolventem magisterského stupně jednooborového studia psychologie a vycvičen v existenciální psychoterapii.

 

Vzdělání

2014 – 2017 PVŠPS – bakalářské studium Psychologie

2017 – 2019 Navazující magisterské studium Psychologie

2020 – 2022 1.LF UK – Navazující magisterské studium Adiktologie

2020 – 2024 Doktorské studium Specializace ve zdravotnictví – Adiktologie

 

Výcviky a kurzy

2014 – 2021 Daseinsanalytický výcvik, garantován PVŠPS,  akreditován pro zdravotnictví Českou  psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2018 – dosud  Skupinové supervize –Michal Slaninka, Ph.D.

2020 – dosud Individuální supervize – PhDr. Eva Tošnerová

2017 – 2019 Psycholog ve zdravotnictví

2019 – 2020 Komplexní krizová intervence, Remedium – Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková

2019 Diagnostická metoda MMPI-2, Testcentrum – Karel Netík, CSc.

2020 – 2022 Výklad snů daseinsanalytickou metodou – Doc. Jiří Růžička, Ph.D.

2021-2025 Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik  v biosyntetické psychoterapii (biosyntéze), garantován PhDr. Barborou Janečkovou, akreditován jako vzdělávací program Evropskou asociací pro psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

Semináře a workshopy

2013 Práce se stresem – PhDr. Alena Halamová

2013 Poruchy osobnosti a kognitivně behaviorální terapie– Mgr. Katarina Durecová

2013 Základy logoterapie a logodiagnostiky– Doc. Karel Balcar, CSc.

2013 Tragická triáda logoterapie– Doc. Karel Balcar, CSc.

2014 Osobní existenciální analýza–  Doc. Karel Balcar, CSc.

2015 Arteterapie – Ingrid Hanušová, Ph.D.

2016 Dasainsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I.– Jakub Jan Zlámaný, Ph.D.

2017 Dasainsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxiIII.- Jakub Jan Zlámaný, Ph.D.

2019 Psychologie a patologie lidské sexuality I.;II. – Doc. Jan Kožnar, CSc.

2019- 2022 Daseinanalytický cyklus seminářů– Doc. Jiří Růžička, Ph.D., Michal Slaninka, Ph.D., Lucie Vacková, Ph.D.

2019 – 2020 Cyklus Zollikonských seminářů– Jiří Michálek, Ph.D.

2020 Dasainsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. – Jakub Jan Zlámaný, Ph.D.

2020 Setkání s biosyntézou – Barbora Janečková, Ph.D.,PhDr. Veronika Sailerová

2020-2021 ICUDDR – Publishing Addiction Science, Cary Hopkins Eyles, MA, CAP, Dr Richard Pates

2021 Charles University – Introduction to Evidence-based Prevention, doc. Roman Gabrhelík, Ph.D

2021 – Zollikonské semináře, Petr Kouba, Ph.D

2021 – Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu, Pavel Neustil, Ph.D

Odborná praxe a stáže

Psychiatrická ambulance  2014/2015  v rozsahu 230 hodin (MUDr. Marie Štědrá)

Psychiatrická  ambulance 2015/2016 v rozsahu 334 hodin (MUDr. Marie Štědrá)

Psychosomatická klinika, s.r.o. 2015/2016 v rozsahu 40 hodin (PhDr. Roman Pešek)

Psychiatrická ambulance 2016/2017 v rozsahu 30 hodin (MUDr. Marie Štědrá)

Psychiatrická  a psychosomatická ambulance 2016/2017 v rozsahu 65 hodin (MUDr. Zuzana Krausová)

Dopravní psychologie 2017 v rozsahu 30 hodin (PhDr. Milan Hrdina)

Sociální terapeut a klíčový pracovník DNC Farní charita 5/2018 – 12/2019 HPP

Sociální terapeut Azylový dům pro matky s dětmi Minice 5/2018 – 12/2019 DPČ

Psycholog Psychologie MŮSTEK  od 10/2019 OSVČ

NEO Centrum: Cesta k nezávislosti 3/2020 v rozsahu 32 hodin (PhDr. Kateřina Marklová)

Tvorba testovacího výzkumného kurzu pro postgraduální vzdělávání lékařů Klinika adiktologie 1.LF UK 5/2020 – DPČ

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie – Lůžkové oddělení muži, 3/2021 v rozsahu 40 hodin,  MUDr. Jitka Vávrová

Ceník

Vstupní konzultace

90 min.

1.000,- Kč

Individuální konzultace

50 min.

600,- Kč

Párové sezení

50 min.

800,- Kč

Rodinné sezení

50 min.

1.000,- Kč

Skupinová terapie

90 min.

300,- Kč

Částku uhradíte v hotovosti na konci každého sezení nebo převodem na účet.

Tadeáš Samuel Zborník - ZnamyLekar.cz